Przeładunki nawozów

Terminal Nawozowy Chemikals oferuje przeładunki

nawozów mineralnych
przeładunki oleju sojowego
przeładunkami zrębek
przeładunkami drobnicy
oraz innych materiałów luzem, w opakowaniach np. a'50kg , a'500kg lub na paletach.

Dokonujemy odpraw celnych.

Posiadamy własną legalizowaną wagę kolejową oraz wagi samochodowe, które pozwalają na rzetelne ustalenie masy wejścia i wyjścia towaru.

Przeładunki towarów mogą odbywać się w różnych opcjach:
• bezpośrednio z wagonów szerokotorowych na wagony normalnotorowe lub z wagonów normalnotorowych na szerokotorowe,
• bezpośrednio z wagonów szerokotorowych na samochody,
• z wagonów szerokotorowych do hal magazynowych lub na place składowe,
• z wagonów szerokotorowych do urządzeń konfekcjonujących w worki a’50kg i Big-bagi a’500kg lub a’1000kg.

Konfekcjonujemy towary luzem w opakowania a’50kg, a’500kg, a’1000 kg. 

Zajmujemy się również foliowaniem i paletyzowaniem towaru.

Towar magazynowany jest:
• w halach magazynowych o powierzchni 15.000 m²
• utwardzonych placach składowych o powierzchni 30.000 m² na paletach, zabezpieczony plandekami.

Zdolności przeładunku i magazynowania: 20 wagonów (1200 ton) dobowo, przeładunek 20.000 ton oraz magazynowanie na hali i 40.000 ton na placu.

Oferujemy również obsługę spedycyjno-logistyczną powierzonych towarów

Kontakt