Przeładunki gazu LPG

Chemikals Sp. z o.o. oferuje przeładunki gazu LPG i innych frakcji gazowych na swoich terminalach w Braniewie oraz Skandawie. 

Terminal Gazowy BRANIEWO dysponuje infrastrukturą pozwalającą dokonywać przeładunku gazu LPG we wszystkich relacjach pomiędzy:
• wagonami szerokotorowymi,
• wagonami normalnotorowymi,
• autocysternami,
• zbiornikami magazynowymi o łącznej pojemności 1.000m3

Terminal Gazowy BRANIEWO posiada koncesje MPC (magazynowanie paliw ciekłych) oraz WPC (wytwarzanie paliw ciekłych) i jest jedynym terminalem na granicy z Rosją oferującym usługę komponowania mieszanin gazu. Ponadto terminal posiada status składu podatkowego z możliwością obsługi we wszystkich procedurach akcyzowych.

 

Terminal Gazowy SKANDAWA jest jedynym punktem przeładunkowym na przejściu granicznym Skandawa/Żeleznodorożnyj i oferuje możliwości przeładunku gazu LPG w relacjach:
• Wagon szerokotorowy – wagon normalnotorowy,
• Wagon szerokotorowy/normalnotorowy – autocysterna.

Terminal Gazowy SKANDAWA posiada status składu podatkowego i umożliwia obsługę towaru w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a także w zapłaconej akcyzie i tranzycie. Charakterystyka terminala pozwala efektywnie realizować przeładunki składów całopociągowych.

 

Chemikals Sp. z o.o. na terminalach w Braniewie i Skandawie ma charakter kompleksowy i obejmuje także usługi własnej agencji celnej, spedycji kolejowej oraz kontroli masy na legalizowanych wagach kolejowych i samochodowych.

Złóż zapytanie ofertowe

 

Instalacja do załadunku gazu