Przeładunki drobnicy

Terminal BRANIEWO posiada niezbędną infrastrukturę do rozładunku i przeładunku ładunków drobnicowych -spaletyzowanych lub workowanych, w relacji:

wagon – wagon,
wagon – samochód,
samochód – wagon
oraz w relacji pośredniej z magazynowaniem na placach składowych lub w hali magazynowej.

Kontakt