Przeładunek dłużycy i ładunków ponadgabarytowych


Terminal BRANIEWO posiada niezbędną infrastrukturę do rozładunku i przeładunku ładunków dłużycowych
i ponadgabarytowych, w relacji bezpośredniej:
wagon – wagon,
wagon – samochód,
samochód – wagon,
oraz w relacji pośredniej z magazynowaniem na placach składowych lub w hali magazynowej

Kontakt