CHEMIKALS to największy i najnowocześniejszy lądowy
terminal przeładunkowy wyrobów
masowych na północy Polski

  CHEMIKALS

Terminal BRANIEWO zajmuje teren
o powierzchni 32 ha. Jest położony
w bezpośredniej bliskości przejścia granicznego Braniewo-Mamonowo oraz graniczy ze stacją PKP Braniewo.

Oferta

Przeładunki nawozów

Pełen zakres usług związanych z przeładunkiem

Przeładunki węgla

Rozbudowane i nowoczesne zaplecze techniczne

Przeładunki gazu LPG

Usługi przeładunku gazu płynnego we wszystkich konfiguracjach

Magazynowanie

Magazynowanie oraz konfekcjonowanie w uzgodnionym zakresie

Agencja celna

Kompleksowe usługi w zakresie odpraw celnych oraz zabezpieczeń długu celnego

Spedycja kolejowa

Usługi spedycji kolejowej nie tylko dla klientów terminala